RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2013
  • Članak:Zadnja novela ZPP-a
  • Stranica:16.
  • Autor/i:Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Sažetak:

Na 7. sjednici, 15. veljače 2013., Hrvatski je Sabor jednoglasno, sa 121 glas „za“, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u skladu s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, br. P.Z.E. 216. Taj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2013., s time da se djelomično primjenjuje i na postupke u tijeku. Autorica u ovom članku analizira novosti koje se ovim izmjenama uvode u parnični postupak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)