RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izvoz inženjering djelatnosti podrazumijeva izvoz (prodaju) velikih kapitalnih objekata investicijske izgradnje koji uključuju: građenje objekta u inozemstvu, izvoz materijalne i nematerijalne komponente „know–how“1 i tehnologije (opreme, strojeva reprodukcijskog materijala i nekih dodatnih funkcionalnih usluga). To je jedan od ključnih oblika difuzije i prijenosa tehnologije na komercijalnoj osnovi kojima razvijena gospodarstva izvoze na svjetsko tržište svoje integrirane proizvodne i intelektualne resurse. Postupak ugovaranja izvoza inženjering djelatnosti vrlo je složen, dugotrajan, stručan i odgovoran interdisciplinarni posao s dalekosežnim posljedicama za obje ugovorne strane. Taj postupak započinje već tijekom ustupanja radova izgradnje investicijskog objekta kad ugovorne strane oblikuju mnoge ugovorne elemente i kad definiraju koliko će proširena biti klasična ugovorna odgovornost ponuđača.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)