RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi br. 6 - 8/12. i 10/12. dan je prikaz odluka u okviru početne prakse Upravnog suda u Rijeci. U ovom broju časopisa autor nastavlja sa sažetim prikazom dijela presuda donesenih u okviru početne prakse navedenog Suda. U ovom dijelu prikaza izbor obuhvaća presude relevantne za upravna područja mirovinskog osiguranja, oružja, komunalnog doprinosa, službeničkog prava, konzularnog prava te eksproprijacije (izvlaštenja). Predstavljeno je i rješenje relevantno za određivanje pravodobnosti podnošenja zahtjeva za nadoknadu troškova upravnog spora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)