RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za razvrgnuće suvlasničke zajednice u parničnom postupku. Naime, neusklađeno stanje u zemljišnim knjigama s evidencijom o nekretninama koja se vodi u katastru zemljišta te pravila upisa prema odredbama Zakon o zemljišnim knjigama, iziskuje od fizičkih i pravnih osoba da provode postupak upisa nekretnina u zemljišne knjige kako bi ostvarile pravo upisa vlasništva na nekretninama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)