RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovci, naročito oni koji potrošačima pružaju javne usluge, često u svoje opće uvjete poslovanja, tipske ili adhezijske ugovore, ugrađuju pojedine odredbe na štetu potrošača, na koji način potrošače kao ugovornu stranu stavljaju u nepovoljniji položaj. U ovom članku pišemo o kriterijima prema kojima se pojedina ugovorna odredba može smatrati nepoštenom, o pravnim posljedicama koje takva odredba proizvodi te na koji se način ostvaruje zaštita potrošača od trgovaca koji primjenjuju nepoštenu ugovornu odredbu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)