RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva. Knjiženje u poslovnim knjigama evidentira se radi ispravnog iskazivanja rezultata poslovanja i stanja imovine i obveza društva. U ovom članku prikazujemo način knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu poduzetnika obveznika poreza na dobitak.

1. Kalo, rasip, lom i kvar u poreznom sustavu
2. Manjak na teret pravne osobe
3. Manjak na teret zaposlenika
4. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
5. Interni akti i komorske odluke
6. Problem viška
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)