RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godišnji popis ukupne imovine i obveza (inventuru) potrebno je napraviti najmanje jednom godišnje, i to krajem godine kako bi završni račun prikazivao stvarno stanje, odnosno kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni i kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja mogli donijeti odgovarajuće poslovne odluke. Upravo iz tog razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. O posebnostima koje se javljaju prilikom popisivanja imovine i obveza, te o poreznom i računovodstvenom motrištu obavljenoga godišnjeg popisa pišemo u nastavku članka.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa (inventure)
2. Vrste i metode popisa (inventure)
3. Organizacija popisa (inventure)
4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
5. Provedba godišnjeg popisa
6. Elaborat o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Specifičnosti vezane za popis u nekim djelatnostima
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)