RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike zaključenim na vrijeme trajanja od četiri godine bitno su izmijenjene odredbe u odnosu na prethodni istovrsni Kolektivni ugovor o pravu državnih službenika i namještenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s posla. O kojim izmjenama je riječ pri određivanju prava na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, u skladu s Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, pročitajte u nastavku članaka.

1. Uvod
2. Mjesni prijevoz
3. Međumjesni prijevoz
4. Kumuliranje naknade troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza
5. Postupak ostvarenja prava na naknadu troškova prijevoza
6. Opća pravila za naknadu troškova prijevoza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)