RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike zaključenim na vrijeme trajanja od četiri godine bitno su izmijenjene odredbe u odnosu na prethodni istovrsni Kolektivni ugovor o pravu državnih službenika i namještenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s posla. O kojim izmjenama je riječ pri određivanju prava na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, u skladu s Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, pročitajte u nastavku članaka.

1. Uvod
2. Mjesni prijevoz
3. Međumjesni prijevoz
4. Kumuliranje naknade troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza
5. Postupak ostvarenja prava na naknadu troškova prijevoza
6. Opća pravila za naknadu troškova prijevoza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)