RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisane su osnove rada i djelatnosti koje su osnove obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu djece osiguranika i ostalih članova obitelji osiguranika koji pod propisanim uvjetima ostvaruju to pravo. Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruje se prijavom propisanog oblika i sadržaja u roku od 8 dana od početka zaposlenja, odnosno obavljanja djelatnosti. Obveznik prijave je poslodavac za radnike, odnosno sam osiguranik ako se bavi obrtom i drugim samostalnim djelatnostima za koje je propisana obveza zdravstvenog osiguranja. Prijava se može podnijeti u papirnatom obliku, a u novije vrijeme i elektroničkim putem. U ovom članku podsjećamo obveznike prijave na propisani rok prijave na način prijavljivanja.

1. Uvod
2. Obvezno zdravstveno osiguranje radnika
3. Uvrđivanje statusa osigurane osobe
4. Prijava
5. Način prijavljivanja
6. Provjera okolnosti koje su bile osnova za stjecanje statusa osigurane osobe
7. Dokaz o utvrđenom statusu
8. Kazne za prekršaj
9. Posljedice nepravodobne odjave radnika ili člana njegove obitelji
10. Bitne okolnosti kod prijave člana obitelji - djeteta radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)