RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 112/12. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (iz 2009.), koji je stupio na snagu 19. listopada 2012. Iznimno, odredbe koje se odnose na propisivanje gornje granice efektivne kamatne stope te odredbe o pravu potrošača na prijevremenu otplatu kredita bez obveze plaćanja bilo kakve naknade, ako vjerovnik poveća ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, stupaju na snagu 9. siječnja 2013. Koje najvažnije promjene donose izmjene i dopune važećeg Zakona o potrošačkom kreditiranju, pišemo u nastavku ovog članka.

1. Umjesto uvoda
2. Općenito o uvjetima i načinu potrošačkog kreditiranja
3. Posebno o bitnim novinama izmjena i dopuna važećeg zakona
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)