RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O trgovini na veliko pisali smo u časopisu RRiF br. 5/12. s motrišta trgovaca, obveznika poreza na dobitak, koji poslovne knjige vode prema Zakonu o računovodstvu. Dio sadržaja koji se odnosi na kalkulacije i uvoz robe može se primijeniti i na obrtnike „dohodaše” koji obavljaju trgovinu na veliko, međutim razlika između ovih poduzetnika jest u bilježenju poslovnih događaja u poslovnim knjigama i evidenciji poreza na dodanu vrijednost gdje obrtnici primjenjuju načelo blagajne. O tome pišemo u ovom članku.

1. Uvod – poslovne knjige i porezne evidencije
2. Nabava trgovačke robe
3. Prodaja robe na veliko
4. Popusti kod obrtnika veletrgovca
5. Izuzimanja robe s veleprodajnog skladišta
6. Primjer bilježenja poslovnih događaja u trgovini na veliko
7. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)