RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Statističko istraživanje HNB-a o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima na osnovi rada U okviru Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se primjenjuje od kraja rujna 2012., uveden je potpuno novi način izvještavanja Hrvatske narodne banke o primitcima što ih ostvare devizni nerezidenti na temelju rada. Riječ je o primitcima što ih oni ostvare u vezi s plaćom, dodatcima na plaću i drugim naknadama na osnovi rada. Ovim se člankom daje objašnjenja te odluke i primjeri njezine primjene, s posebnim osvrtom na prijeporne situacije.

1. Uvod
2. Sažetak istraživanja
3. Obrazac DOH-Q
4. US-PB izvješće
5. Primjeri iz prakse 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)