RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim informacija koje upućuju na već nastale poslovne događaje, upravi su potrebne i informacije koje upućuju na budućnost, dakle, na planirane aktivnosti, a jedan od osnovnih instrumenata procesa planiranja je budžet. o tome detaljnije pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Komponente glavnog budžeta
3. Operativni budžet
4. Budžet troškova izravnog rada
5. Budžet kapitalnih ulaganja
6. Finacijsko budžetiranje
7. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)