RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku objašnjava osnovna obilježja MSFI-a za mala i srednja društva te pojednostavljenja koja su obavljena u predmetnim standardima u odnosu na MSFI-e. Uz to daje pregled zemalja koje su objavile plan za prihvaćanje MSFI-a za mala i srednja društva i pitanja za raspravu o sadržaju navedenih standarda koje je objavio novoosnovani odbor pod nazivom SMEIG, čija je zadaća korespondencija s društvima koja primjenjuju navedene standarde.

1. Uvod
2. Osnovna obilježja MSFI-a za SMEs
3. Primjena MSFI-a za SMEs
4. Pregled pitanja za raspravu o primjeni MSFI-a za SMEs 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)