RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zalihe čine značajnu stavku kod većine poduzetnika koji obavljaju djelatnost proizvodnje i trgovine na koju revizori moraju usmjeriti posebnu pozornost. Naime, netočno iskazane zalihe mogu značajno utjecati na realnost i objektivnost financijskih izvještaja, čiji konačni učinak mogu biti pogrešne poslovne odluke korisnika financijskih izvještaja. U RRIF-u br. 4/06. obradili smo metodologiju revizije zaliha te smo praktičnim primjerom pokušali prikazati postupak provođenja revizije zaliha u revizorskoj praksi. Analitički postupci predstavljaju jedan od šest postupaka prikupljanja revizijskih dokaza koji revizoru mogu usmjeriti pozornost na područja rizika, primjerice na zalihe. Tema ovoga članka su analitički postupci koji se provode tijekom revizije zaliha, u skladu s odredbama Međunarodnog revizijskog standarda 520 – Analitički postupci (dalje: MRevS 520).

1. Općenito o analitičkim postupcima
2. Analitički postupci u reviziji zaliha
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)