RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br. 6/12., objavilo je poseban dio pod nazivom „Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2011“. U tom materijalu prikazani su najvažniji porezni podatci (npr. udio poreza u BDP-u, vrste poreza, visina poreznih stopa) za države članice EU i OECD-a. Za potrebe našeg čitateljstva u nastavku se daje prilagođeni prijevod tog materijala. Aktualan je jer sadržava najnovije podatke (stanje 2011.), a posebice zna li se da su suvremeni porezni sustavi zadnju godinu, uslijed svjetske financijske krize, pretrpjeli znatne izmjene i korekcije poreznih stopa.

1. Ukupni gospodarski pokazatelji
2. Porezno opterećenje dobitaka u društvima kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)