RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjena i dopuna Zakona o trošarinama samo je još jedan u nizu propisa kojim se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. U nastavku se daju kratke informacije o najznačajnijim odredbama tog usklađenja.

1. Uvod
2. Izmjene kojima se usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)