RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vrijednost dugotrajne imovine postupno se smanjuje i na toj joj se osnovi smanjuje nabavna/procijenjena vrijednost. Neprofitne organizacije obvezne su, u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, provoditi obračun amortizacije odnosno otpis (ispravak) vrijednosti dugotrajne imovine tijekom korisnog vijeka uporabe na temelju popisa stopa amortizacije koji je sastavni dio Uredbe. O čemu sve neprofitne pravne osobe moraju voditi brigu pri obračunu amortizacije odnosno ispravku vrijednosti dugotrajne imovine, pročitajte u nastavku članka.

1. Dugotrajna imovina
2. Amortizacija ili ispravak vrijednosti
3. Donacije povezane s dugotrajnom nefinacijskom imovinom 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)