RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prošlom smo broju časopisa RRiF prikazali instrumente osiguranja naplate tražbina. Pritom nije bilo obuhvaćeno knjigovodstveno postupanje s tim instrumentima, kako kod izdavatelja (dužnika) tako ni kod primatelja (vjerovnika). Ovim člankom prikazujemo nastanak poslovnog događaja od aktiviranja instrumenata osiguranja plaćanja na temelju kojeg se u nekim slučajevima jedna tražbina ili obveza transformira u drugu, a na osnovi čega se provode odgovarajuća knjiženja.

1. Naplata iz bankarske garancije
2. Knjiženje isplate „korporativne“ garancije
3. Knjiženje po izdanoj i naplaćenoj zadužnici
4. Knjiženje pretvaranja tražbine u udjel u kapitalu društva
5. Knjiženje založenog udjela člana koji je stekao vjerovnik
6. Knjiženje realizirane hipoteke – zaloga nekretnine
7. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)