RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Podjela društva kapitala kao statusna promjena javlja se zbog različitih razloga, a najčešće zbog potrebe izdvajanja pojedinih djelatnosti iz postojećeg društva. Može se provesti razdvajanjem ili odvajanjem, pri čemu dolazi do osnivanja novog društva ili više njih, odnosno do prijenosa imovine i obveza na već postojeća društva. Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koje su stupile na snagu 18. listopada 2012., uvedene su neke promjene kojima se u hrvatski pravni sustav unose odredbe Direktive 2009/109/EC, ali se i pojednostavljuje postupak podjele uz smanjenje troškova.

1. Uvod
2. Podjela društva kapitala s osnivanjem
3. Porezno motrište podjele društva
4. Otvaranje poslovnih knjiga društava nastalih podjelom
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)