RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Podjela društva kapitala kao statusna promjena javlja se zbog različitih razloga, a najčešće zbog potrebe izdvajanja pojedinih djelatnosti iz postojećeg društva. Može se provesti razdvajanjem ili odvajanjem, pri čemu dolazi do osnivanja novog društva ili više njih, odnosno do prijenosa imovine i obveza na već postojeća društva. Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koje su stupile na snagu 18. listopada 2012., uvedene su neke promjene kojima se u hrvatski pravni sustav unose odredbe Direktive 2009/109/EC, ali se i pojednostavljuje postupak podjele uz smanjenje troškova.

1. Uvod
2. Podjela društva kapitala s osnivanjem
3. Porezno motrište podjele društva
4. Otvaranje poslovnih knjiga društava nastalih podjelom
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)