RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku daje definiciju instituta zastare i obrazloženje njegova postojanja, a zatim upućuje na razliku subjektivnog (relativnog) i objektivnog (apsolutnog) roka u kojem se protiv državnog službenika može pokrenuti i voditi disciplinski postupak. Nakon povijesnog i komparativnog prikaza instituta zastare, autor zaključuje da je zakonodavac u RH propisao dostatne rokove za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka te predlaže razmotriti mogućnost da se kod povreda službene dužnosti s obilježjem kaznenog djela rok za pokretanje disciplinskog postupka produlji na vrijeme propisano za pokretanje kaznenog postupka (za konkretno kazneno djelo) te da se za određene slučajeve normira zastoj zastarijevanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)