RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Intervencija javnopravnih tijela u radni odnos (kao privatno-pravni odnos ugovornoga prava) osigurava primjenu Zakona o radu i drugih propisa iz područja radnoga prava ponajprije u funkciji zaštite prava radnika, ali i u funkciji osiguranja funkcioniranja pravne države općenito. O oblicima i načinima te intervencije u radnopravni odnos, poglavito inspekcije rada, pišemo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)