RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovački je zastupnik, kao samostalni poduzetnik, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, u načelu, slobodan te ako ne postoji drukčiji sporazum, smije konkurirati nalogodavcu i nastaviti poslovati sa svojim dotadašnjim klijentima. Konkurentsku djelatnost prijašnjem nalogodavcu, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, trgovački zastupnik može nastaviti obavljati poslovanjem u svoje ime i za svoj račun ili za novog nalogodavca, pri čemu će se koristiti svojim poznanstvima i vezama koje je stekao za vrijeme trajanja ugovora o trgovačkom zastupanju. Međutim, u takvom slučaju nalogodavcu će često biti u interesu da trgovačkog zastupnika, nakon prestanka ugovora o trgovačkom zastupanju, ograniči u poslovanju s klijentima s kojima je do tada poslovao u njegovo ime, a koje bi nalogodavcu moglo konkurirati. U nastavku članka autor detaljno objašnjava ovu problematiku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)