RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se odnose na pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust u svjetlu Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, kojim se, radi njege djeteta i njegova podizanja te usklađenja obiteljskog i poslovnog života, propisuje pravo roditelja i njemu izjednačene osobe koja se brine o djetetu na vremenske i novčane potpore, uređuju uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja te tijela nadležna za provedbu toga Zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)