RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sudskoj je praksi čest slučaj da odluka suda o troškovima parničnog postupka predstavlja i po trećinu sadržaja odluke, odnosno da troškovi dosežu znatne svote. U ovom članku autorica matematičkim gledanjem na način obračuna troška, uzimajući u obzir i primjenjujući recentnu sudsku praksu, želi potaknuti detaljniju raspravu oko pitanja troškova parničnog postupka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)