RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Intencija je ovoga članka prikazati postojeće uređenje namirenja vjerovnika založnog prava na dionici, deducirati potencijalne neuralgične točke i označiti moguće razvojne smjernice. To neće biti moguće ako se prethodno ne razmotri osnivanje založnog prava na dionici i promatra prema podvrstama založnog prava s obzirom na pravni temelj osnivanja. Stoga je ovaj članak podijeljen u dva dijela. U prvom se dijelu članka analizira osnivanje dobrovoljnih založnih prava na dionici. Potom slijedi usustavljivanje po kojemu se dobrovoljna založna prava dijele na dobrovoljna ugovorna i dobrovoljna sudska te javnobilježnička. Isti je ključ upotrijebljen i u drugom dijelu članka koji se bavi namirenjem vjerovnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)