RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posljednje novele OPZ-a, koje prikazuje autor u ovome članku, odnose se na promjene kod uređenja porezne tajne, odredaba o odgovornosti članova društva i povezanih osoba, definira se povezano društvo, ovisno društvo i vladajuće društvo te povezane osobe, zatim se uvodi mogućnost sklapanja upravnog ugovora ili nagodbe sukladno rješenjima u ZUP-u, mogućnost elektroničke dostave poreznog akta, mogućnost zakonskog prijeboja međusobnih obveza, mogućnost podmirenja duga ustupanjem nekretnina te ostale promjene koje se odnose na ovršni postupak. Posebno se uređuje postupak utvrđivanja zlouporabe prava koji se provodi tek kad su iscrpljene sve mogućnosti naplate u ovršnom postupku. Normativno se uređuje ono područje u kojemu su uočeni problemi nastali pri naplati poreza koje do sada nije bilo precizno uređeno.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)