RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Registar godišnjih financijskih izvještaja ustrojen je 2003. godine kao središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobitak. Za 2011. godinu u Registru je evidentirano 98.530 godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika obveznika poreza na dobitak bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija. U nastavku članka prikazani su osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika iz realnog sektora (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija) s kratkim osvrtom na poslovanje po djelatnostima i po veličinama poduzetnika.

1. Uvod
2. Makroekonomski uvjeti poslovanja
3. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2011. godini
4. Financijski rezultati poduzetnika po djelatnostima
5. Financijski rezultati poduzetnika po veličinama Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)