RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Registar godišnjih financijskih izvještaja ustrojen je 2003. godine kao središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobitak. Za 2011. godinu u Registru je evidentirano 98.530 godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika obveznika poreza na dobitak bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija. U nastavku članka prikazani su osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika iz realnog sektora (bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija) s kratkim osvrtom na poslovanje po djelatnostima i po veličinama poduzetnika.

1. Uvod
2. Makroekonomski uvjeti poslovanja
3. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2011. godini
4. Financijski rezultati poduzetnika po djelatnostima
5. Financijski rezultati poduzetnika po veličinama Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)