RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posljednje desetljeće obilježile su svekolike promjene u bankovnom sustavu pa i cjelokupnom financijskom sektoru te se s ciljem postizanja stabilnog i transparentnog, ne umanjujući nužnost profitabilnog poslovanja kreditnih institucija, kontinuirano pojačava i razvija važnost korporativnog upravljanja istima. Nadležna tijela formirana na razini Europske unije kontinuirano izdaju dokumente u vidu smjernica i načela kojima uspostavljaju temelje, daju naputke, određuju okvire i načine uspostavljanja adekvatnog sustava korporativnog upravljanja u kreditnim institucijama. Dijelovi tih načela ugrađeni su u postojeći Zakon o kreditnim institucijama i njegove podzakonske akte, poglavito u onim dijelovima koji propisuju komponente sustava upravljanja kreditnim institucijama, sustava upravljanja rizicima te komponente sustava unutarnjih kontrola.

1. Uvod
2. Ideja funkcije praćenja usklađenosti
3. Što je konkretno propisao zakon, a što odluka
4. Pitanja koja je postavila svakodnevna praksa
5. Pitanja koja su dobila odgovor
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)