RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posljednje desetljeće obilježile su svekolike promjene u bankovnom sustavu pa i cjelokupnom financijskom sektoru te se s ciljem postizanja stabilnog i transparentnog, ne umanjujući nužnost profitabilnog poslovanja kreditnih institucija, kontinuirano pojačava i razvija važnost korporativnog upravljanja istima. Nadležna tijela formirana na razini Europske unije kontinuirano izdaju dokumente u vidu smjernica i načela kojima uspostavljaju temelje, daju naputke, određuju okvire i načine uspostavljanja adekvatnog sustava korporativnog upravljanja u kreditnim institucijama. Dijelovi tih načela ugrađeni su u postojeći Zakon o kreditnim institucijama i njegove podzakonske akte, poglavito u onim dijelovima koji propisuju komponente sustava upravljanja kreditnim institucijama, sustava upravljanja rizicima te komponente sustava unutarnjih kontrola.

1. Uvod
2. Ideja funkcije praćenja usklađenosti
3. Što je konkretno propisao zakon, a što odluka
4. Pitanja koja je postavila svakodnevna praksa
5. Pitanja koja su dobila odgovor
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)