RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Organizator športskog natjecanja može biti suočen s brojnim zahtjevima za naknadu štete koju za vrijeme ili povodom športskog natjecanja mogu pretrpjeti razni oštećenici: posjetitelji (gledatelji) športskog natjecanja, sami natjecatelji, ali i ostale treće osobe. U tom slučaju pokriće iz ugovora o osiguranju od odgovornosti pruža zaštitu organizatoru športskog natjecanja od financijskih izdataka u obliku naknade štete koja bi se trebala isplatiti navedenim oštećenicima. U radu se prikazuje tko se sve može pojaviti kao ugovaratelj ugovora o osiguranju od odgovornosti organizatora športskog natjecanja te tko se sve može pojaviti u položaju oštećenika (zbog postojanja njegova vlastitog i neposrednog prava prema osiguratelju). Potom se govori o predmetu osiguranja (osiguranim riziku) u ovoj vrsti ugovora o osiguranju, možebitnim isključenjima iz osigurateljskog pokrića te o osiguranom slučaju i trenutku njegova nastupa.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)