RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poznato je da je u tijeku brisanje otprilike 36 000 subjekata iz sudskog registra i da se to čini sukladno izmjenama Zakona o sudskom registru i Pravilnika o načinu upisa u sudski registar. Prema tim propisima može se prije upisa rezervirati ime ili naziv pod kojim subjekt želi poslovati, a ustrojena je i internetska stranica koja nije samo za pretraživanje upisanih subjekata već i za provjeru tvrtki i objava registra, među njima i objave brisanja, koja je započela s radom krajem prošlog mjeseca. Potanje o naslovljenoj problematici pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Novosti koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
3. Novosti u uređenju oglašavanja podataka registra
4. Izjava o podmirenju obaveza
5. Novosti u uređenju prijave za upis u registar
6. Rezervacija imena i naziva
7. Postupak brisanja po čl. 70. ZSR-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)