RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedna od novosti koju je donijela reforma općega upravnog postupka je uvrštavanje odredaba o postupanjima u Zakon o općem upravnom postupku (ZUP). Između četiriju vrsta postupanja normiranih ZUP-om, najširi doseg ima zaštita od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela, uređena čl. 156. ZUP-a. U tekstu su analizirani geneza i postojeći sadržaj te norme, uz prijedloge za poboljšanje njenog teksta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)