RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu potpuno novog uređenja upravnog spora u RH, autor u članku izlaže osnovna važeća pravila koja se odnose na zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka ako je poreznim aktom kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa povrijeđeno neko od navedenih prava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)