RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja utvrđuju način isplate rada u dežurstvu, rada u pripravnosti i rada po pozivu. Tim su Ugovorom ugovorene strane posebno uredile način obračuna rada u dežurstvu, rada u pripravnosti i rada po pozivu, ovisno o tome je li riječ o isplatama nakon stupanja na snagu Državnog proračuna RH za 2012., ili je riječ o isplatama u 2013.. O svemu navedenom pišemo u nastavku članaka.

1. Uvod
2. Puno radno vrijeme
3. Rad u dežurstvu
4. Naknada za pripravnost
5. Rad po pozivu
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)