RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U skladu s odredbama novog Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru svi korisnici proračuna u obvezi su planirati aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola. U području planiranja aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola dogodile su se određene promjene jer je napravljena poveznica s Planovima otklanjanja slabosti i nepravilnosti koji se izrađuju uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. O novom pristupu u planiranju aktivnosti na uspostavi i razvoju financijskog upravljanja i kontrola pročitajte u nastavku.

1. Polazna osnova za planiranje aktivnosti za razvoj financijskog upravljanja i kontrola
2. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)