RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Poslovanje u EU

1. Čelnici EU uvode jaču proračunsku disciplinu
2. Europska komisija pokrenula reformu PDV sustava
3. Komisija protiv dvostrukog oporezivanja
4. EU osporava švicarske ugovore o oporezivanju štednje
5. Britanija formira posebne skupine protiv porezne evazije
6. Irska olakšava plaćanje poreza manjim tvrtkama
7. Njemačka odgodila elektroničku naplatu poreza na dohodak
8. Češka uvodi nove porezne olakšice za istraživanje i razvoj

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)