RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Konačni obračun PDV-a je ponajprije kontrola ispravno obračunanog PDV-a na promete dobara i usluga u protekloj poslovnoj godini, što daje mogućnost provedbe možebitnih ispravaka u odnosu na utvrđenu obvezu PDV-a u mjesečnim PDV obrascima. Zato i obveza izrade konačnog obračuna PDV-a za porezne obveznike ne podrazumijeva samo sastavljanje godišnjeg izvješća. Mnogi poduzetnici – obveznici PDV-a su zbog obavljanja oporezivih i oslobođenih prometa imali obvezu podjele pretporeza u tijeku 2011. No na kraju godine korišteni pretporez treba uskladiti na temelju izračunanog novog postotka i prometa ostvarenog u tekućoj godini, a razliku treba evidentirati u obrascu PDV-K za 2011. Osim toga u obrascu PDV-K treba provesti i ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu za poduzetnike koji su izašli iz sustava PDV-a i kojima je zbog promjene postotka priznavanja pretporeza došlo do razlike u svoti priznatog pretporeza. Napominjemo da smo o posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2011. za proračunske i neprofitne korisnike pisali opširno u časopisu RRiF, br. 1/12., str. 236. te upućujemo čitatelje na navedeni članak. O načinu i posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2011. za „dobitaše“ i „dohodaše“može se pročitati u nastavku članka. 

1. Uvod
2. Izmjene u propisima u PDV-u tijekom 2011.
3. Prikaz bitnijih stajališta Ministarstva financija
4. Obveznici sastavljanja konačnog obračuna PDV-a
5. Rok, mjesto i način podnošenja obrasca PDV-K
6. Koji računi ulaze u konačni obračun PDV-a
7. Podjela pretporeza u 2011. i obveze koje proizlaze iz podjele pri sastavljanju obrasca PDV-K
8. obveza ispravka pretporeza za nabavljena gospodarska dobra u obrascu PDV-K za 2011.
9. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
10. Utvrđivanje konačne obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama „dobitaša“
11. Konačni obračun PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”
12. Obrazac PDV-K za 2011.
13. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)