RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta bitno je obratiti pozornost na neke posebnosti koje su vezane za priznavanje prihoda i rashoda odnosno utvrđivanje rezultata poslovanja. To ima posebno značenje kod uslužnih graditelja koji trebaju utvrditi može li se procijeniti ishod ugovora koji je započeo u 2011., a na datum bilance još nije ispunjen. Kod graditelja koji su investitori posebnu pažnju treba posvetiti rasporedu troškova i provjeriti jesu li u vrijednost zemljišta i građevine uključeni svi troškovi koji se mogu izravno pripisati tim imovinskim oblicima. Jednako tako raspored istih troškova treba provjeriti i kod graditelja koji su samo investitori. Osim toga svi graditelji koji prodaju nekretnine, a koji su u 2011. sklopili ugovore o kupoprodaji nekretnina, trebaju utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za priznavanje prihoda od prodaje nekretnina. S poreznog motrišta investitori trebaju obratiti pozornost na to jesu li ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza za primljene radove, a izvođači radova i prodavatelji nekretnina je li nastala obveza PDV-a za isporučene radove i građevine.

Detaljnije o računovodstvenom praćenju kao i posebnostima djelatnosti graditeljstva može se vidjeti u knjizi Građenje i nekretnine u prometu, IV. izdanje, 2007., koja se sada može nabaviti kao e-knjiga.

1. Primjena propisa iz područja graditeljstva
2. Temeljna računovodstvena određenja za uslužne graditelje
3. Temeljna računovodstvena određenja za investitore
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)