RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2012. stupio je na snagu novi Zakon o upravnim sporovima, koji donosi i određena nova rješenja. U ovome se članku iznosi pogled na zakonska rješenja u vezi s predmetom obnove i zakonske razloge (osnove) obnove.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)