RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
  • Članak:Poslovne knjige i evidencije obrtnika mesara
  • Stranica:60.
  • Autor/i:Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
    Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)