RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autor razmatra glavne novosti koje donosi korjenita reforma upravnog spora, čija je provedba započela 1. siječnja 2012., stupanjem na snagu novog Zakona o upravnim sporovima. Pritom se ne ulazi u ocjenu kvalitete pojedinih odredaba, već se usredotočujemo na praktični prikaz normi novog ZUS-a.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)