RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s tretmanom najma s motrišta poreza na dodanu vrijednost, pri ćemu pojašnjava najam kapitala s motrišta poreza na dodanu vrijednost, porezne učinke računovodstvenog retmana najma, kao i poslovni najam s motrišta poreza na dobitak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)