RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra i uspoređuje prethodne i privremene mjere osiguranja (koje su pretrpjele minimalne promjene u novom propisu), i to one koje se primjenjuju radi osiguranja novčane tražbine na novčanim sredstvima na računu kod dužnikove banke, te upućuje na razlike između dviju mjera u pogledu svrhe određivanja, vrsta i načina primjene. Pozornost je u ovome članku posvećena uređenju zabrane raspolaganja mjerom osiguranja blokiranih sredstava te se naglašava izričita zakonska limitiranost, kao i zabrane kod prethodne mjere koja se određuje dužniku (protivniku osiguranja) zabranom raspolaganja novčanim sredstvima na računu – osim radi namirenja osigurane tražbine. Neki problemi koji se pojavljuju u praksi ilustrirani su konkretnim primjerima te se nudi rješenje za njihovo prevladavanje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)