RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
  • Članak:Odstupanja zakona o PDV-u od preporuka danih u smjernicama EU
  • Stranica:49.
  • Autor/i:Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)