RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatra institut mobinga i njegov položaj u hrvatskom pravu. Razrađuju se vrste mobinga i načini njegova sprječavanja. Iako se prema čl. 130. Zakona o radu mogu procesuirati slučajevi mobinga, sudska je zaštita za sada neučinkovita. Iskustva u praksi govore o sve većem broju osoba koje traže pomoć zbog zlostavljanja na poslu, ali još nema šireg istraživanja tog fenomena. Kako je nezaposlenost velika i prijetnja otkazom nije bezazlena, radnik često pristaje na sve što mu je naređeno, nemajući pri tome nikakve zaštite, za razliku od država Europe u kojima ipak postoje moćne sindikalne organizacije. Novi Kazneni zakon koji će se primjenjivati od 1. siječnja 2013. predviđa mobing kao kazneno djelo u okviru kaznenog djela „Zlostavljanje na radu“ iz čl. 133.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)