RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2000
  • Članak:Zakon o poticanju poslovanja (povlastice za moćne invenstitore)
  • Stranica:3.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
    Dr. sc. Slobodan MRKŠA
    Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)