RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u proračunu općine, grada i Grada Zagreba čije područje pokrivaju. U ovom članku daje se tumačenje čl. 45. st. 2. Zakona o vatrogastvu vezano za osnovicu proračuna iz koje se izdvajaju sredstva za poslove vatrogastva temeljem propisanog postotka.

1. Članak 45. Zakona o vatrogastvu
2. Primjer izračuna osnovice

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)