RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Namjera ovog članka je dati pregled žalbe kao pravnog lijeka, njezinih obilježja i razloga. Poseban će se naglasak u članku staviti na odluke koje drugostupanjski sud može donijeti povodom žalbe protiv presude kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu, i to kroz prizmu rada Županijskog suda u Slavonskom Brodu u promatranom razdoblju od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)