RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2011
  • Članak:Gospodarska kretanja u RH i EU
  • Stranica:183.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)