RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri radu svih poslovnih subjekata nastaje registraturno gradivo. Iz tog gradiva stvara se arhivsko gradivo. Da bi se registraturno gradivo na odgovarajući način zaštitilo, propisani su postupci određenja i uništenja registraturnog gradiva koje nema obilježje arhivskog gradiva. Posebnim propisima iz područja arhiviranja preciznije su određene osobe i postupci koji se moraju primjenjivati pri postupanju s gradivom. Strože norme propisane su za stvaratelje javnog gradiva, a „obični“ poslovni subjekti koji u načelu stvaraju privatno gradivo imaju propisano jednostavnije postupanje sa stvorenom građom. U ovom se članku daje sažetak temeljnih odredaba posebnih propisa iz područja arhivskog poslovanja kako bi se pojasnilo postupanje „običnih“ poslovnih subjekta u području arhiviranja.

1. Uvod
2. Obveze stvaratelja i imatelja arhivskog i registraturnog gradiva
3. Vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)